Monday, January 7, 2013

Rollbeskrivningar till MG: SPQM på GothCon 2013


Fausta Livius Elerius


Fausta kommer från en familj med rötterna i Sapientia och har uppfostrats att tänka och planera. Hon har blivit en duktig patrulledare som ser till vad patrullen kan göra utan att ta för mycket hänsyn till individerna. Fausta är ganska beläst och tror på att det går att klura ut en lösning på i princip allt. Hon har i Asylum övertygats om vikten av kollektivet framför individen trots sin uppväxt med demokratin i Sapientia. Faustas tro på att en plan kan lösa allt gör att hon inte räds ens ugglor, vesslor eller vargar - så länge man kan göra upp en plan för att hantera situationen.

Faustas vän Manius är också centurio och de delade många och långa stunder i arkiven både under sin tid som tiro (rekryt) och senare för att studera.

Faustas fiende Nona Sennius Bambalio är ledare för en sekt som är tveksam. Visserligen får alla möss, även i Asylum, hedra och vörda vem eller vad de vill men villkoret är att de även hedrar viktiga förfäder från Asylum. De lärda i Asylum och Sapientia vet att det inte finns några gudar eller liknande, det enda övernaturliga som finns är vägen till Efterlivet för de rättfärdiga, förfädernas själar - ibland hjälpsamma, ibland motarbetande - och en del mindre naturandar som penater. De vet också vikten av att ha sina förfäder på sin sida, därför finns en utbredd förfädersdyrkan i Sapientia och Asylum och i statlig regi hedrande av vissa hjältar. Dessa hjältar ska enligt Asylums lag hedras av de möss som önskar åtnjuta gardets beskydd. Gör de det är de fria att tro på vad som helst och hedra vad som helst. Möss som inte hedrar dessa hjältar ska inte skyddas av gardet och i Asylum är det brottsligt att inte hedra hjältarna.

För ett par år sedan möttes Fausta (med patrull) och Nona inte långt från Asylum. Nona begärde eskort av gardet men Fausta beslutade att Nona och hennes sektmedlemmar inte skulle få beskydd eftersom de inte gav några raka svar på om de hedrade hjältarna. Eftersom det inte var klart att de inte gjorde det valde Fausta att inte heller anmäla dem eller fängsla dem trots att de var på väg till Asylum. Nona blev dock förbannad för att hon nekades vad hon tyckte var en rättmätigt förtjänt tjänst.

Fausta försöker ofta att inte stöta sig med dem högre i samhället. Det ställer ofta till så det blir svårare att genomföra uppgifter och att planer måste läggas om. Hellre än att konfrontera senatorer eller gardets tribuner försöker hon förbereda sig på att hantera de eventuellt besvärliga situationer som kan uppkomma om något inte är solklart. En bra plan kan hantera det.

Om Secunda
Ogillar Secundas impulsivitet men uppskattar å andra sidan att Secunda inte ger upp.

Om Caeso
Gillar Caesos respekt för lagen (har inte insett Caesos egoism).

Om Gnaeus
Gnaeus är överskeptisk till demokratin även om de är överens om republik som bäst. Gillar att Gnaues är försiktig men sedan står på sig.

Traits
Gravitas: A sense of the importance of the matter at hand, responsibility and earnestness. This replaces Driven.

Leader: The Guard is always in need of strong leaders. Such mice have a rare quality that inspires groups of mice to listen to them, even when they speak softly or indirectly. But it is important that these leaders do not abuse their powers and remain capable of following orders themselves.

Pietas: "Dutifulness" More than religious piety; a respect for the natural order socially, politically, and religiously. Includes the ideas of patriotism and devotion to others

Favoritvapen
Stötspjut: +1D Maneuver, Attack är Versus mot Attack, Attack är Independant mot Maneuver.


Secunda Clovus Ignatus


Secunda är född och uppvuxen i Asylum, hennes släkt har bott där i alla tider. Secunda är lite av en hetsporre och ogillar starkt att ge upp. Ibland kan man dock behöva omgruppera för att sätta mer tryck bakom sin lösning, alla problem har dock en lösning - bara den har tillräcklig tyngd bakom sig.
Secunda bryter rätt mycket med sina stillsamma föräldrar och en del av hetsporren i henne kommer av detta. I ett försök att lära henne lugn och disciplin kontaktade hennes föräldrar arkivet i Asylum och fick dem att ta in Secunda under hennes två första säsonger i början av henne karriär i gardet. Detta hade inte avsedd inverkan, om något tvärtom.

Secundas vän Mamercus Camilius Erasinus träffade hon för första gången som tiro (rekryt). De fattade tycke för varandra och hjälptes åt genom hela tiden som tiro. I början av sin tid som fullvärdiga pretorianmedlemmar tyckte de det var jobbigt att vara i olika patruller men så småningom insåg de deras vänskap kunde stärka deras respektive patruller och på så vis uträtta mer genom samarbete och förståelse och på så vis bidra mer till Gardet.

Secundas fiende Caela Iulius Eborius blev mer ovän med Secunda än tvärtom. En pojke valde Secunda framför Caela vilket gjorde Caela väldigt bitter vilket dessutom späs på av att hon inbillar sig att de häftiga och tuffa gardesmössen får fördelar i Asylum och dessutom får många fler flickor och pojkar.

Om Gnaeus
Har svårt för Gnaeus försiktighet.

Om Fausta
Står inte ut med Faustas eviga planeringsmani.

Om Caeso
Kan inte med Caesos regelfascism, regler måste böjas ibland för att få något gjort.

Traits
Virtus: Valor, excellence, courage, character, and worth. This replaces Bold and Brave.

Comititas: Ease of manner, courtesy, openness, and friendliness. This replaces Open-Minded.

Curious: Curious mice can find engagement in tasks, especially new ones but can on the other hand happen to stick their noses where they shouldn't be. There's a saying in the territories, ''Curiousity killed the mouse first''.

Favoritvapen
Gladius: +1D på envald handlingstyp i Conflict.


Gnaeus Oppius Dignus


Gnaeus kommer från en familj som i alla tider levt i Asylum. Han är övertygad om kollektivets storhet och Asylums högre grad av kultur även om Sapientia får erkännas komma rätt nära. Gnaeus är dock väldigt skeptisk till de folkval som Sapientia tillämpar. Det ger för mycket makt åt okunniga. Bättre då att, som i Asylum, nyttja en begränsad form där folket kan rösta in representanter i folkförsamlingarna som sedan bestämmer vissa saker i samarbete med senaten.

Gnaeus är en duktig jägare och blev han bara lite bättre på Scout skulle han kunna bli mycket duktig även på att jaga banditer. Han har varit med om en hel del strid och banditkontakt och lärt sig en hel både om banditer och skogen men inte riktigt tagit till sig letandet och spåret eftersom det ofta sköts av någon annan som redan varit duktig på det.

Ofta är Gnaeus försiktig med att bestämma sig men har han bestämt sig så står han för det och är definitivt ingen push-over. Resonemang kan dock få honom på andra tanker men det går åt goda argument, logik och tydlighet.  Att Gnaeus alltid står på sig, tror på kollektivet före individen och är hyfsat gammal och inte har någon nära familj att förlora gör att Gnaeus är en ganska hård person med lite att förlora.

En gång i tiden var Gnaeus ganska deprimerad och övervägde på allvar att bara bege sig ut och försvinna i vintern och om inte vädret eller rovdjur dödade honom ordna det själv. Octavia som sedermera också blivit en duktig jägare, kanske till och med bättre gav honom dock en mening med livet när hon berättade om gardet (som hon redan var medlem i). De utvecklade en vänskap som dock bara är en vänskap även om de emellanåt kan ha lite vänsex (vilket en del misstänker och satt en del rykten i omlopp).

När Gnaeus var Tenderpaw tränade Gnaeus mycket med bland annat en mus vid namn Flavia Murrius Ulixes. Numesie klarade sig inte genom hela tiden som lärling och tiro och blev aldrig antagen. Gnaeus såg mycket av vad Flavia gick för och ansåg helt enkelt att gardet inte skulle gynnas av att anta Flavia, hon var helt enkelt inte tillräckligt engagerad och Gnaeus tycker tribunerna tog rätt beslut. Flavia ansåg dock att Gnaeus var nonchalant och inte stod upp för Flavia och stöttade henne och kanske till och med såg sin chans att komma före i urvalsprocessen.

Om Fausta
Uppskattar att Fausta planerar först och agerar sedan.

Om Secunda
Har svårt för Secunda och tycker Fausta är för slapphänt med regelbrott och galenskaper.

Om Caeso
Instämmer i Caesos tro på kollektivet och reglerna samhället vilar på, har inte insett Caesos egoism.

Traits
Firmitas: Strength of mind, the ability to stick to one's purpose. Replaces Determined.

Quiet: Mice are quiet by nature, but these mice are even more so. They’re quiet in everything they do— the way they speak, the way they work and the way they walk. Some sink so far into quietude, they have difficulty coming out of their shells.

Constantia: Military stamina, mental and physical endurance. This replaces Tough from MG RPG.

Favoritvapen
Stötspjut: +1D Maneuver, Attack är Versus mot Attack, Attack är Independant mot Maneuver.


Caeso Lusius Marsicus


Caeso är uppväxt i Asylum i en familj i en släkt som alltid bott i Asylum och ser framför sig hur han har framgång i gardet och bringar ära och penningstöd till sin familj och släkt och därmed även åt Gardet och i slutänden då Asylum. Caeso har klara egoistisk drag och är duktig på att se nytta för kollektivet i sådant som är bra för Caeso själv. Caeso ser medlemmar i senaten och gardet som förmer än andra möss i Asylum och möss i Asylum som förmer än andra möss. Caeso är duktig på att se moralvärden i olika beslut och handlingar men det är då moralen att det ska gynna Caeso, gardet och Asylum. Högre än alla möss är lagen och den ska ingen bryta, senator, gardesmus, nobiles, plebej eller annan. Det är lagen och ordningen som gör Asylum så framgångsrikt och att mössen utvecklat sin civilisation.

Caesos vän är en insektsherde som Caeso och dennes patrull hjälpte att klara nästan alla insekterna undan en storm som hade raserat herdens hela ekonomi och tillvaro. Caeso plockade fram sina insektskunskaper från sin ungdom och tidiga tid vid Gardet och tillsammans med hans skicklighet i att se väderförändringar kunde patrullen göra en insats och rädda herdens insekter och därmed dennes familjs tillvaro.

Caeso tog väldigt snabbt till sig reglementet för Gardet och en gång tidigt fick en gardesmus, Iona, reglementet noggrant läst för sig och omtalat att denne kände till och skulle känna till detta. Iona blev mycket förtörnad och har sedan dess sett det som en anledning till att hon inte blev befodrad till principales.

Om Fausta
Tycker Fausta är för slapp med Secundas regelbrott.

Om Secunda
Har egentligen inget problem med Secundas impulsivitet, däremot med regelbrotten som kommer av dem.

Om Gnaeus
Ser Gnaeus som lite lättmanipulerad eftersom Gnaeus ofta tar tid på sig att bestämma sig.

Traits
Iustitia : Sense of moral worth to an action.

Humanitas: Refinement, civilization, learning, and being cultured.

Jaded: Jaded mice have seen many things and don't easlily get upset or out of menatl balance but they can also become unengaged or not take serious things seriously.

Favoritvapen
Shield: +2D, -1D Recover from Fatigue.


No comments:

Post a Comment